Tuesday, October 6, 2009

Kisah orang alim dan singa

Seorang kawan saya yg tinggi semangatnya meminta kepada saya untuk mencari sumber asal kisah yg pernah saya tulis di sini. Kisah seorang alim dengan singa yg lapar. Katanya ada projek besar. Oh ya, kawan saya ini bukan sahaja tinggi semangat bahkan seorang yg paling tinggi di KPT. Mungkin boleh diberikan anugerah 'The Tallest Man in KPT". Sahabat-sahabat di KPT mungkin sudah boleh meneka siapakah gerangannya.

Alhamdulillah, berikut merupakan apa yg saya temui. Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah melakukan kerja-kerja tahkik, takhrij hadith dan ta'liq ke atas kitab Risalatul Mustarsyidin karangan Imam Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi Al-Basri. Syeikh Abdul Fattah meletakkan biodata serta kisah seorang muhaddith yg bernama Bunan Al-Hammal Al-Baghdadi ketika menta'liq kitab ini (halaman 98, cetakan Darus Salam). Beliaulah yg dimaksudkan di dalam kisah orang alim dan singa ini.

Biodata dan kisah beliau dinukilkan oleh Syeikh Abdul Fattah daripada kitab Hilyatul Auliya' karangan Imam Abu Nu'aim, kitab Tarikh Baghdad karangan Al-Khotib Al-Baghdadi dan kitab Al-Muntazim karangan Imam Ibnul Jauzi. Imam Az-Zahabi juga memuatkan biodata dan kisah beliau di dalam kitabnya yg terkenal, Siyar 'Alam An-Nubala'.

Siapakah beliau?

Beliau ialah Bunan bin Muhammad bin Hamdan bin Sai'd Al-Wasiti. Gelarannya ialah Abu Al-Hasan Az-Zahid. Dikenali dengan 'Al-Hammal'. Juga dianggap sebagai seorang Syeikhul Islam. Seorang yg alim besar dalam ilmu hadith, thiqah, zuhud dan kuat beribadat. Mencapai tahap 'Muhaddith'. Berasal dari Baghdad dan menetap di Mesir. Beliau mempunyai kedudukan yg tinggi di sisi orang ramai. Beliau tidak menerima sebarang habuan daripada sultan. Beliau juga bersahabat dengan Imam Junaid rahimahullah.

Bahkan Abu Ali Ar-Ruzabari berkata, "Sebab aku memasuki Mesir ialah kisah Bunan Al-Hammal." Beliau ke Mesir untuk melihat sendiri seorang soleh yg dicampakkan kepada singa untuk dibaham. Namun anehnya, si singa tidak mengapa-apakannya.

Bunan telah menyuruh Ibnu Tulun (pemerintah Mesir, mati tahun 270 H) agar melakukan perkara kebaikan. Maka, Ibnu Tulun murka kepadanya lalu memerintahkan agar beliau dicampakkan ke hadapan singa. Lantas si singa mendekatinya lalu menghidu-hidunya. Subhanallah. Si singa tidak mengapa-apakannya. Lalu, beliau dikeluarkan semula. Beliau ditanya, "Apakah perasaanmu ketika singa itu menghidu-hidumu?" Beliau menjawab, "Aku berfikir tentang khilaf ulama dalam masalah bekas minuman singa dan air liurnya... (adakah ia suci ataupun najis?)".

Singa mempunyai nama yang cukup banyak di dalam bahasa Arab. Ibn Khaluyah mengatakan bahawa nama singa menjangkau sehingga 500 nama. Baca di sini.

Beliau hidup setelah kematian Ibnu Tulun selama 43 tahun. Beliau meninggal dunia di Mesir pada tahun 313 Hijrah. Dalam kitab Siyar 'Alam An-Nubala' tercatat bahawa anak murid beliau, Ibnu Yunus berkata Bunan meninggal pada bulan Ramadhan tahun 316 Hijrah. Jumlah penduduk Mesir yg hadir ke majlis pengebumiannya amat mengagumkan sehingga berlaku kesesakan yg amat teruk.

Antara kalam-kalam beliau,

الحر عبد ما طمع ، والعبد حر ما قنع
"Seorang yg merdeka ialah hamba yg tidak tamak, seorang hamba ialah orang merdeka yg tidak pernah puas."


Wallahu'alam.

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin